หากต้องการใช้งานระบบ MOD Library เพื่ออ่านหนังสือที่สนใจ กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน  >> <<

< หน้าก่อนหน้า / แม่น้ำลำคลอง >

แม่น้ำลำคลอง

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

"ในช่วงมหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ เราคงได้ยินชื่อ คลองสามวา คลองหกวา คลองทวีวัฒนา คลองรพีพัฒน์ คลองมหาสวัสดิ์ ผ่านการรายงานจากผู้สื่อข่าวจากทางทีวี หรืออ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์ แต่เราไม่เคยรู้เรื่องราวความเป็นมา เบื้องหลังของชื่อเสียงเรียงนามของแม่น้ำลำคลอง ว่าทำไมถึงได้ตั้งชื่อนี้ ส.พลายน้อย ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของแม่น้ำลำคลองต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนกว่าเจ็ดสิบแห่ง ซึ่งเขียนเป็นตอนๆ ในหนังสือพิมพ์มติชน ตั้งแต่กลางปี ๒๕๕๓ จนถึงต้นปี ๒๕๕๕ แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ จนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของชื่อแม่น้ำลำคลองแล้ว ยังสอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวรรณคดีไว้อย่างครบถ้วน"


หมวด: ประวัติศาสตร์
ผู้แต่ง: ส.พลายน้อย
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter