หากต้องการใช้งานระบบ MOD Library เพื่ออ่านหนังสือที่สนใจ กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน  >> <<

< หน้าก่อนหน้า / Shut Down กรุงศรี >

Shut Down กรุงศรี

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

นำเสนอประเด็น ”สงครามไร้ประสบการณ์” ในสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ เรื่องของ "ประสบการณ์" ในการทำสงครามของกรุงศรีอยุธยากับพม่า สิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดทั้งในพงศาวดารพม่าและพงศาวดารไทย


หมวด: ประวัติศาสตร์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter