หากต้องการใช้งานระบบ MOD Library เพื่ออ่านหนังสือที่สนใจ กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน  >> <<

< หน้าก่อนหน้า / กรุงเก่า เล่าเรื่อง >

กรุงเก่า เล่าเรื่อง

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

เป็นหนังสือที่ช่วยทำให้เห็นภาพและเข้าใจความเป็นเมืองสังคมของอยุธยาในอดีตมากขึ้น ฉายให้เห็นคุณลักษณะวิธีการทำงาน ตลอดจนการเก็บข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบสมกับเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา


หมวด: ประวัติศาสตร์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter