หากต้องการใช้งานระบบ MOD Library เพื่ออ่านหนังสือที่สนใจ กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน  >> <<

< หน้าก่อนหน้า / กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย พ.11 >

กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย พ.11

Rating:
0
เนื้อหาอย่างย่อ

ว่าด้วยเรื่องเหตุที่มาที่ไปของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ด้วยแนวคิดใหม่ที่ทะลายแนวคิดเดิมอย่างสิ้นเชิง รวมไปถึงกลวิธีของการสร้างบ้านสร้างเมืองของพระเจ้าตากสิน จวบจนสิ้นรัชสมัย ซึ่งก็ยังตีแนวคิดเดิมแตกอย่างสิ้นเชิงเช่นกัน 


หมวด: ประวัติศาสตร์
ยอดคงเหลือ: 1
line Facebook Twitter